Ósemka Denarów


Produktywność, rozwój, inwestycja na przyszłośćOkres wytężonej pracy, nadgodziny, zyski finansowe, nabieranie doświadczenia, dodatkowe kursy, szkolenia, pilność, systematyczność, sumienność, pracoholizm, praktyka zawodowa.

Uczucia
Symbolizuje ciężką pracę, wytrwałość, wysiłek włożony w budowanie związku lub w jego naprawę. Będzie trzeba zebrać siłę i podjąć się prób umacniania relacji, budowania solidnych podstaw. Związek, który będzie wymagała wiele pracy i zaangażowanie, jeśli chcemy go utrzymać. Karta może też oznaczać, że minie wiele czasu, zanim osiągnie się pozytywne rezultaty. Któreś z partnerów, lub oboje będą musieli wziąć dużą odpowiedzialność na swoje barki, czeka Cię okres, który będzie wymagał od Ciebie większego zaangażowania w sprawy domowe, małżeńskie, a może zawodowe, które będą wpływały także na Twój związek. Jeśli któreś z Was będzie musiało zwiększyć zakres obowiązków w pracy, to druga strona powinna wykazać się zrozumieniem i okazać wsparcie. Duże pochłonięcie pracą, brak czasu dla spraw domowych, rodzinnych, czas poświęceń, wyrzeczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa materialnego i komfortu swoim najbliższym. Uczucie bardzo wymagające, pochłaniające dużo energii, czasami trudne, będzie potrzebna zwiększona odporność,siła charakteru, trzymanie nerwów na wodzy, opanowanie. Karta w zapytaniu o to, jaki to będzie związek, odpowiada, że wymagający ciągłej pracy, doskonalenia, może też sugerować, że partnerzy będą bardzo zajęci robieniem kariery zawodowej, pracą, więc będzie to związek oparty na wyrzeczeniach, ciężkiej pracy, celem której będzie zapewnienie dobrobytu materialnego. Dla osób samotnych, jako karta porada, ósemka monet może oznaczać, że trzeba jeszcze dużo nad sobą popracować, jeśli chcemy związać się z kimś na stałe. Być może najpierw musimy zająć się samodoskonaleniem i zainwestować we własny rozwój, dopiero później będziemy mogli zająć się porządkowaniem spraw uczuciowych. Tworzenie solidnych podstaw związku, budowanie go, ciągłe umacnianie, duże zaangażowanie. Karta mówi o tym, że tak jak sobie wypracujesz, taki będziesz mieć rezultat. Brak wysiłku, to brak efektu, Twoje plany się nie powiodą, natomiast zaangażowanie w to, co się robi, na pewno przyniesie zadowolenie i szczęście.

Finanse
Karta oznacza pełną koncentrację na pracy, karierze lub celach, które obraliśmy. Niemal zawsze karta ta przedstawia dosyć ciężką pracę, obowiązki, to karta rzemieślnika. Oznacza praktyczne realizowanie się w wybranym zawodzie albo nabywanie nowych umiejętności czy też podnoszenie kwalifikacji, ciągłe doskonalenie się. Jeśli nie spoczniemy na laurach i będziemy pracować sumiennie i odpowiedzialnie, to nic nam w tej chwili nie będzie zagrażać. Karta ta nie ma negatywnego przesłania. Oznacza po prostu okres wytężonej pracy, oddanie i zaangażowanie w to, co się robi, ale jest to konieczne aby osiągnąć sukces materialny i uznanie. Karta ta symbolizuje także pilność, zręczność, dokładność i mistrzostwo zawodowe, awans, zyski finansowe za dobrze wykonywaną pracę, nabieranie doświadczenia, kurs edukacyjny, szkolenie zawodowe, praktyki na studiach. Jest to dobra prognoza dla osób szukających pracy, gdyż karta ta oznacza, że szanse na jej znalezienie są naprawdę duże, trzeba tylko dokładniej się rozejrzeć i szukać jej aktywnie.