Szóstka Denarów


Dawanie i branie, wsparcie finansowe, gotowość do niesienia pomocy.Wzajemność, dawanie i branie, udzielanie pomocy komuś, lub pomoc, którą otrzyma osoba pytająca. Karta może wskazywać na otrzymanie zapomogi, stypendium, w przypadku osób pracujących, wzrost dochodów. To także poprawa warunków życia, branie udziału w różnego rodzaju akcjach społecznych, sukcesywna spłata długów, zaliczka, nagroda. Może także oznaczać anulowanie długu.

Uczucia
Karta symbolizująca partnerstwo w związkach, równowagę w dawaniu i braniu, wzajemne wsparcie. Mamy do czynienia z związkiem opartym na uczciwości, o jasnych zasadach, rozwijającym się harmonijnie, gdzie każdy z partnerów dba nie tylko o swoje potrzeby, ale i również o potrzeby swojego partnera. Pozytywna, dobrze wróżąca karta, w zapytaniach o związki. Mamy gwarancję, że nawet w kłopotliwych sytuacjach, nie zabraknie nam wsparcia i pomocy ze strony partnera, albo to my jesteśmy osobą, na którą można liczyć w trudnych sytuacjach. Jako karta ostrzegawcza, w pytaniach, co może być problemem w związku, pojawienie się karty szóstki monet może sygnalizować zaburzoną równowagę w dawaniu i braniu, brak wsparcia z strony naszej lub ze strony partnera, nieumiejętność rozwiązywania problemów, nieradzenie sobie z kłopotami, nieuczciwość, różne potrzeby i oczekiwania w związku, odgrywanie się na partnerze za niepowodzenia, zazdrość o sukces partnera.
Zapowiada powrót do równowagi i zadowolenia, harmonię, wspólne zainteresowania, troskę, poprawę warunków bytowych, mieszkaniowych, konflikty zostały rozwiązane, partner udzieli nam wsparcia, będziemy mogli na nim polegać, nie zawiedzie nas w ciężkich chwilach. Dla osób samotnych karta może wróżyć obecność osoby, która chciałaby otoczyć nas opieką, która jest życzliwa i ma dla nas wiele do zaoferowania. Może także symbolizować pojawienie się uczucia na zasadzie partnerstwa, odwzajemnionego, który pozwoli czuć się w związku potrzebnym i spełnionym. Dla osób, które zadadzą pytanie, dlaczego wciąż są samotne, karta daje odpowiedź, że najprawdopodobniej mamy problem z zachowaniem odpowiednich proporcji w dawaniu i braniu w związku, być może za dużo wymagamy od partnerów, a zbyt mało z siebie dajemy, albo odwrotnie obdarzamy kogoś wielkim uczuciem, a druga strona ma problem z docenieniem tej miłości i odwzajemnieniem.

Finanse
Widząc szóstkę denarów musimy zastanowić się kim jesteśmy, czy osobą która dzięki swoim możliwością finansowym, jest w stanie udzielić pomocy tym, którzy jej potrzebują, a może to Ty znalazłeś się w nagłej potrzebie i musisz o tę pomoc prosić? Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, to widząc szóstkę denarów w rozkładzie masz szansę je uzyskać, gdyż karta ta oznacza zapewnioną pomoc w trudnych sytuacjach. Ta karta symbolizuje dawanie i branie. Może symbolizować Ciebie jako osobę, która pomocy udziela albo Ciebie jako osobę proszącą o pomoc. Zazwyczaj przy szóstce denarów kłopoty finansowe powoli się kończą, możemy liczyć na przypływ gotówki, pomoc finansową, zapomogę, premię, pożyczkę. Niekiedy karta symbolizuje wyróżnienia, nagrody, stypendia naukowe i socjalne. Karta oznacza w niektórych przypadkach także działalność dobroczynną, pomaganie słabszym i potrzebującym, udział w życiu społecznym, dawanie nagród czy wartościowych prezentów, hojność, uczciwość. To także sprawiedliwy podział majątku, akt łaski, wypłacalność, zarządzanie majątkiem, równowaga w dawaniu i braniu.