Szóstka Pucharów


Wspomnienia, tęsknota, marzenia. Karta oznacza oddanie się pozytywnym wspomnieniom z przeszłości, tęsknotę za tym, co już minęło, powrót myślami do dzieciństwa. To również melancholia, tęsknota za rodziną, domem, spotkanie osoby z naszej przeszłości lub otrzymanie wiadomości od takiej osoby, powrót do dawno niewidzianego miejsca. Karta może oznaczać także spokój, poczucie bezpieczeństwa, związek braterski, umiejętność i gotowość wybaczenia.

Uczucia
Karta wyrażająca tęsknotę za tym, co już było. Wyraża sentymentalizm, uczuciowość, ucieczkę w świat wspomnień, często także tych z lat dziecięcych. Obrazuje osobę, która pogrążyła się w głębokiej zadumie, tęskniącą, bujającą w obłokach, może oznaczać również melancholię, refleksyjność. Symbol dzieciństwa, szczęśliwych wspomnień, także radość ze spotkania z kimś z przeszłości, z dawnym przyjacielem, z rodziną, która mieszka daleko, z dawną miłością. To także cenne, najbliższe naszemu sercu ideały z przeszłości, wracanie myślami do wspaniałych chwil, tęsknota za nimi. W pytaniu na jakim etapie jest w tej chwili związek, pojawienie się karty oznacza ucieczkę w świat marzeń, tęsknoty za szczęśliwymi chwilami, które wydarzyły się w przeszłości. Karta jest symbolem wycieczki myśli w świat radosnych, beztroskich chwil, które przeżyliśmy. W stałym związku karta oznacza emocjonalny spokój, uczuciowość, sentymentalizm, wyciąganie wniosków z przeszłości, chęć przeżycia dawnych, cudownych chwil na nowo. Dobre zrozumienie, wybaczenie, ugoda, dojście do porozumienia, złagodzenie konfliktów, to też niektóre ze znaczeń szóstki pucharów. Ponadto możemy spodziewać się poprawy w stosunkach rodzinnych, nadchodzących spotkań rodzinnych albo odnowienia starych kontaktów. Karta może symbolizować także parę czułych i troszczących się o siebie kochanków, przyjaciół których łączy głęboka więź, wspólne zainteresowania, podobne ideały. Dla osób samotnych, pojawienie się karty może być zapowiedzią tęsknoty za bliskością, symbolizuje też głęboką potrzebę dzielenia szczęścia i trosk z przyjazną, bratnią duszą, pragnienie bliskości, czułości, tęsknota za uczuciem, czasem też oznacza ucieczkę w świat marzeń. Karta symbolizuje także wpływy z przeszłości, sentymentalne zajmowanie się przeszłością, w trudnych chwilach odwracanie uwagi od problemów, poprzez sentymentalną podróż w minione wydarzenia, więzi rodzinne, braterskie, przyjaźń, gotowość do wybaczenia, miłe spotkanie bądź prezent, który sprawi radość. Możliwe też spotkanie osoby dawno nie widzianej albo spotkanie w gronie rodzinnym. W niektórych przypadkach może oznaczać tęsknotę za dawną miłością.

Finanse
Karta dość ambiwalentna, może mieć zarówno pozytywne jak i negatywne przesłanie. Jest symbolem wszelkich spraw związanych z działalnością artystyczną, charytatywną, z opieką nad słabszymi, nad dziećmi i zwierzętami. Oznacza prowadzenie lub wspieranie tego typu działalności. Może oznaczać rodzinną, przyjazną atmosferę w pracy, wzajemne wsparcie i współdziałanie. To także lojalność i wspólne wartości, dbanie o tradycje. Karta może także symbolizować imprezę firmową, spotkanie w miłej atmosferze, miłą niespodziankę, również czasami może wskazywać na urlop. Jest to także symbol zawodów artystycznych lub związanych z kreatywnością, bądź opieką. Z drugiej strony szóstka pucharów może także sygnalizować niemożność zmiany pracy z powodu sentymentu, wyrozumiałego szefa i lojalnych współpracowników. Boisz się zmian, za bardzo przyzwyczaiłeś się do tego miejsca Żal Ci go opuszczać chociaż wiesz, że gdzie indziej mógłbyś bardziej się rozwijać czy lepiej zarabiać. Przywiązanie i sentyment powoduje, że masz problem z podjęciem decyzji. Szóstka kielichów może także oznaczać sytuację kiedy praca sprawia nam satysfakcję, czujemy, że lubimy to co robimy, ale równocześnie nie mamy z niej takich dochodów jakie by nam odpowiadały, czyli wspaniale realizujemy się na stanowisku mimo że praca nie daje dużych korzyści finansowych. W pytaniach o powodzenie w sprawach zawodowych karta oznacza raczej czas spokoju, względnej stabilizacji ale nie obiecuje spektakularnych sukcesów ani bogactwa w najbliższym czasie. Ewentualnie możesz odczuwać pewien zastój albo brak widocznych zmian, jednak żadne straty i niepowodzenia nie powinny Ci grozić.