Karty Dworskie

W Tarocie oprócz arkanów małych i wielkich mamy także do czynienia także z kartami dworskimi. W każdym kolorze/żywiole wyróżniamy po cztery karty dworskie, które symbolizują, zaczynając od najważniejszej rangi cztery różne postacie:

Króla
Królową
Waleta (inaczej Rycerz)
Pazia (inaczej Giermek)

W sumie wyróżniamy szesnaście kart dworskich. W Tarocie są więc cztery dwory różnych żywiołów (buławy, puchary, denary, miecze). Każdy dwór składa się z 4 kart dworskich (wśród nich Król, Królowa, Walet, Paź).

Karty te przedstawiają określone typy ludzi, każdy z nich pełni odmienne funkcje i posiada różnorodne pozycje społeczne i cechy osobowości. Symbolizują one także różne sytuacje, charakter przebiegu wydarzeń. Poznanie różnic między poszczególnymi żywiołami pomoże lepiej zrozumieć karty dworskie.

Niektórzy tarociści stosują tzw. sygnifikatory, które przypisywane są różnym osobom, w zależności od tego, jaka karta najlepiej do danej osoby pasuje. Możemy uwzględnić cechy osobowości, wiek, pozycję społeczną albo kierować się cechami zewnętrznymi lub żywioł, w zależności od znaku zodiakalnego, w jakim urodziła się dana osoba.

Przypomnijmy, że w Tarocie żywioł ognia utożsamiany jest z buławami (kijami, pałeczkami), żywioł wody z kielichami, żywioł powietrza to miecze, natomiast żywioł ziemi stanowią monety.

Podział na znaki zodiaku i przypisanie go do poszczególnych żywiołów wygląda następująco:

żywioł ognia (buławy) – Baran, Lew, Strzelec
Znaki ogniste oznaczają koncentrację na sobie i na swoich celach, przekonanie o swojej sile i głębokiej wierze w siebie. To chęć do działania i entuzjazm, wysokie ambicje połączone z odwagą w ich realizowaniu, wytrwałość, szczerość, upór i chęć pozostania niezależnym. To także potrzeba błyszczenia w towarzystwie, egocentryzm, żywiołowość, witalność, często impulsywność i łatwość popadania w gniew.

żywioł wody (kielichy) – Rak, Skorpion, Ryby
Znaki wody symbolizują uczuciowość, głębokie emocje i wrażliwą stronę człowieka. Obdarzone dobrą intuicją, łagodnością i zrozumieniem dla drugiego człowieka. To czułość, zmysłowość, empatia i skłonność do poświęceń. Również zamiłowanie do sztuk pięknych, marzycielstwo, twórczość. Można także zaobserwować pasywność, opanowanie i introwertyzm.

żywioł powietrza (miecze) – Wodnik, Bliźnięta, Waga
Znaki powietrzne symbolizują pewnych siebie, opanowanych myślicieli, broniących swojej niezależności, samodzielnych i zdecydowanych. Wyróżniają się logicznym myśleniem, otwartością i gadatliwością. Ponadto można zauważyć duże ambicje, szybkie przyswajanie wiedzy, ciekawość, wielość zainteresowań, ale i niecierpliwość, bezkompromisowość, upór, kłótliwość, złośliwość.

żywioł ziemi (denary) – Koziorożec, Byk, Panna
Znaki ziemskie to symbol dążenia do stabilizacji w życiu, zapewniania bezpieczeństwa sobie i najbliższym. Wewnętrzna dyscyplina, pracowitość i wysokie ambicje pomagają osiągnąć sukces. Można zauważyć również cierpliwość, wytrwałość, dopracowywanie każdego szczegółu i zaangażowanie w to, co się robi. Może przeszkadzać introwertyzm, pracoholizm i przesadna pedanteria.

Żywioły w astrologii można nazywać także trygonami.

Każdy z żywiołów przedstawia różne typy osobowości, mianowicie:

żywioł ognisty oznacza:
przebojowość, energiczność, silna osobowość, temperament, samodzielność, niezależność, odwaga, skłonność do ryzyka, aktywność, kreatywność, twórczość, entuzjazm, gotowość do działania, szybkość, otwartość, dążenie do władzy i posiadania, wygórowane ambicje, impulsywność, egocentryzm.

żywioł wody oznacza:
wrażliwość, intuicję, łagodność, fantazję, zamiłowania artystyczne, oddanie, chęć niesienia pomocy, współczucie, emocjonalność, opiekuńczość, wyrozumiałość, tolerancja, udzielania wsparcia, empatia, wrażliwość na piękno, delikatność, wahania nastrojów, uciekanie w świat marzeń, bujanie w obłokach, uległość, pasywność.

żywioł powietrza oznacza:
inteligencja, aktywność, niezależność, równowaga, opanowanie, rozmowność, chęć pogłębiania wiedzy, samodzielność, samodoskonalenie, umiejętność koncentracji, jasność poglądów, komunikacja na dobrym poziomie, odnajdowanie wspólnego języka z ludźmi, oschłość, surowość, brak tolerancji.

żywioł ziemi oznacza:
dążenie do stabilizacji, bezpieczeństwo, praktycyzm, opanowanie, dyscyplina wewnętrzna, analityczny umysł,zwracanie uwagi na detale, pedanteria, pracowitość, sumienność, uczynność, uczciwość, szczerość, opiekuńczość, duże ambicje, odpowiedzialność, brak fantazji i spontaniczności, konserwatyzm.