Królowie

Królowie kojarzą się z sukcesem, autorytetem i siłą. W kartach Tarota każdy z nich siedzi na tronie i posiada insygnium władzy w ręku. Wspólną ich cechą jest posiadanie mocy i skupianie władzy w ręku. Każdy z królów w talii kart Tarota pełni określone funkcje, w zależności od żywiołu jaki reprezentuje. Król przedstawia postać męską, osobę dojrzałą wiekiem, bądź doświadczoną albo na wysokim stanowisku. Jest to osoba poważna, skupiająca w ręku pewnego rodzaju władzę, formalną lub nieformalną, posiadająca autorytet. Król symbolizuje posiadanie wysokiej pozycji, potęgi albo kluczową postać w pytanej sprawie, od której zależy jak potoczy się dana sprawa. Obecność króla w rozkładzie informuje, że wiele zależy od reprezentowanej przez niego osoby i to ona ma duży lub decydujący wpływ. Karta może wskazywać na naszego przełożonego, ojca (władza rodzicielska), sędziego (władza sądownicza), ważnego urzędnika, który wydaje decyzje w danej sprawie, kogoś starszego, bardziej doświadczonego od nas albo posiadającego wyższą pozycję. Król może mieć pozytywny albo negatywny wpływ na przebieg sprawy. Król może więc być pomocnikiem, sojusznikiem albo srogim władcą, który wydaje krzywdzące decyzje bądź opinie.